Uitbreidingsplannen Hampshire

Een update van de gemeente:
Allereerst een korte samenvatting van de reacties (in hoofdlijnen) op de tijdens de avonden ingevulde reactiebriefjes:


– 142 reacties, waarvan 75% positief
– veel negatieve opmerkingen over het pontje (het pontje is er nu uitgehaald)
– veel gehoorde opmerkingen voor het behoud van het honden uitlaatgebied en tegen het fietspad (dit fietspad is er nu ook uitgehaald)
– veel gehoorde opmerking over blauwalg (mogelijke vergroting meer veroorzaakt betere doorstroming)
– invulling ecologie is niet duidelijk (in uitwerking moet nieuwe situatie meerwaarde hebben ten opzichte van huidige situatie)
– compensatie groen (bomen, struiken) moet goed geregeld zijn (vraag blijft wel kwantiteit versus kwaliteit).
– een aantal opmerkingen over lawaai (gaan we beperken en vastleggen in het bestemmingsplan, geen tweede Kaap Hoorn).

De plankaart voor de ontwikkeling van de ontwikkeling van de Noordoosthoek van het Hoornse Meer (Hampshire hotel) is aangepast.
We hebben hierin de opmerkingen zo goed mogelijk verwerkt zoals uit de informatieavonden naar voren zijn gekomen.

Naar aanleiding van de opmerkingen hebben wij het plan aangepast. Belangrijke aanpassingen hierin betreffen zoals hierboven ook al kort toegelicht: het vervangen van het pontje door een hoge fietsbrug en het schrappen van het nieuwe fietspad aan de oostzijde van het meer. De jeu de boules baan is dichter nabij het terras van het hotel gesitueerd (meer beschut).
Door het vervallen van het pontje is er een aanlegbalk toegevoegd ten westen van de toe te voegen fietsbrug, voor zeilbootjes die met staande mast niet onder deze fietsbrug doorkunnen.
Ook wat betreft ecologie (ecologische oever, speciale grassen en kruidenmengsels en speciale voorzieningen voor vogels) en aanplant van nieuwe bomen, struiken, ooievaarspaal en zwaluwwand hopen en verwachten wij dat het gebied wordt verbeterd. Zie verder de bijgevoegde plankaart.

De plankaart, aanpassingen en de uitkomsten van dit overleg wordt met de verantwoordelijke wethouders (Ruimtelijke Ordening & Economie) besproken en na ‘’groen licht” van de wethouders kan de officiële bestemmingsplanprocedure opgestart worden. Na ons gesprek sturen / mailen wij ook een nieuwsbrief rond met de stand van zaken in het proces en het nieuwe ontwerp naar omwonenden en andere belanghebbenden.

plankaart Noordoosthoek Hoornse Meer 24 juni 2014

Updated: 1 juli 2014 — 18:43

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *