Wijziging busdienstregeling 2022

In de busdienstregeling 2022 wordt voorgesteld om met ingang van 12 december 2021 een aantal buslijnen in de gemeente Groningen een andere route te laten rijden en op enkele routes het aantal bussen per uur te veranderen.
Voornaamste aanleiding voor voorgestelde versoberingen zijn de effecten van de corona maatregelen. Het gebruik van de bus is fors gedaald en naar verwachting zal het gebruik van het OV in 2022 nog fors lager liggen dan vóór corona. Daar moet op ingespeeld worden omdat het financieel niet verantwoord is om de gehele dienstregeling op peil te houden.

Stadslijn 10 minder vaak tussen Hoofdstation en Hoornsemeer
Lijn 10 rijdt op de hele route overdag vier keer per uur. Op het noordelijke deel is dit hard nodig, maar op het zuidelijke deel blijft het aantal reizigers achter. Bovendien zijn er op het zuidelijke deel van de route veel alternatieven beschikbaar. Daarom is het voorstel om de frequentie tussen het Hoofdstation en Hoornsemeer terug te brengen van vier naar twee keer per uur overdag.
Tot vrijdag 11 juni 2021 kunt u uw zienswijze indienen bij het OV Bureau. Dit kan per mail op mailto:info@ovbureau.nl en per post door een brief te sturen naar:
OV-bureau Groningen Drenthe
Postbus 189
9400 AD Assen
Updated: 27 mei 2021 — 12:17

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *