Uitnodiging van de Groene Burgemeester

Wie heeft belangstelling?

Aan alle buurt-, dorps- en wijkraden van de gemeente Groningen

Aan het eind van de eerste werkweek van de Groene Burgemeester wil ik jullie kort informeren, en een oproep doen. Maar eerst: er zijn in de media en in de socials verrassend veel positieve reacties gekomen op de verkiezing van de Groene Burgemeester.

De eer voor het creatieve idee, uniek in Nederland, is voor het samenwerkingsverband Klimaatadaptatie Groningen en voor bureau MSLW. Ook mijn mailbox zat vol en in het MFC in Vinkhuizen kreeg ik een aanmoedigend applaus. Hartverwarmend, dank!

De Groene Burgemeester gaat zich inzetten voor de klimaatadaptatie in Groningen. Dus dat we klaar zijn voor extremer weer, hittegolven, droogte en wateroverlast, inclusief bijbehorende ongemakken zoals blauwalg en eikenprocessierupsen. Groningen doet al heel wat op dit gebied, meer dan we als burgers in beeld hebben. Maar de verbinding en de samenwerking tussen gemeente en burgers op dit onderwerp moet nog beter.

In de komende periode gaan we ontdekken wat daarvoor nodig is. Maar één ding is nu al duidelijk: bij die verbinding en samenwerking zijn de dorps- en wijkraden en bewonersplatforms belangrijk. Ik wil jullie daarom uitnodigen voor overleg.

Concreet is het verzoek om aan mij door te geven wie ik mag uitnodigen als vertegenwoordiger van jullie dorp, buurt of wijk. Wellicht iemand uit jullie eigen raad, bestuur of platform, of iemand namens jullie. Dus niet op persoonlijke titel, maar namens het democratisch orgaan van wijk, buurt of dorp. Reacties graag via de mail en graag aansluitend op jullie eerstvolgende overleg.

Mijn plan is om met deze vertegenwoordigers in kleine groepen vanaf volgende week online kennis te maken. Die groepen worden willekeurig, op volgorde van aanmelding. Ik ben benieuwd hoe het onderwerp leeft in de wijk, wat mensen doen of willen doen, en tegen welke problemen ze daarbij aanlopen. Voor de mooie voorbeelden gaan we gemeentebreed  aandacht vragen. Bij veel voorkomende problemen gaan we krachten bundelen voor oplossingen.

Verder kunnen we ideeën uitwisselen over wat de Groene Burgemeester zou kunnen doen. Een paar eerste gedachten:

–    Een witboek van mooie voorbeelden van klimaatadaptatie van onderop;

–    Een zwartboek van problemen waar initiatiefnemers last van hebben;

–    Een GPCC als vraagbaak (Groningse variant van VN-klimaatpanel IPCC);

–    Per buurt, dorp of wijk een ‘Groene Wijkwethouder’;

–    Een actie voor regenwateropvang op scholen;

–    Een actie voor witte daken waar de hittestress het grootst is;

–    Acties voor pleinen die we groener of duurzamer willen zien;

–    Meer aandacht voor tuinen en voor het project Steenbreek;

–    Een actie voor zelfbouw van regenwateropvang;

–    etc.

Klimaatadaptatie is urgent maar hoeft niet moeilijk te zijn. Het gaat om een verandering die iedereen ziet en voelt, en die ook voordelen heeft en kansen biedt. Iedereen kan er wat mee. Het vraagt om praktische aanpak en samenwerking, en dat geeft meer energie dan discussie over oorzaken of beleid. Ik hoop dat dit jullie aandacht en belangstelling heeft en dat we hierin samen kunnen optrekken.

Hartelijke groet, goed weekend,

Peter Bootsma

Groene Burgemeester van Groningen

www.groeneburgemeester.nl

peter.bootsma@groeneburgemeester.nl

06 5374 8483

 

Updated: 22 oktober 2020 — 15:46

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *