Schrijf een brief aan onze wijkwethouder!

Vanaf februari 2019 is Glimina Chakor wijkwethouder voor heel Groningen-Zuid, dus ook voor Corpus den hoorn, Hoornse Meer en de andere Hoornse Wijken. In de hoedanigheid van wijkwethouder probeert zij, samen met de medewerkers van het Gebiedsteam-Zuid, in het College extra op te komen voor de belangen van de inwoners van alle wijken in Zuid.

Vanzelfsprekend is het wijkwethouder zijn maar een van haar taken. Binnen het College van B&W heeft zij in haar portefeuille: Stadsbeheer & Reiniging, Groen & Klimaatadaptatie, Duurzaamheid & Circulaire Economie, Inkoop, Integratie & emancipatie, Laaggeletterdheid, Toegankelijkheid, Evenementen. “Ga er maar aan staan” zult u ongetwijfeld denken. Wethouder Chakor doet dat, maar wil graag extra worden gevoed en gestimuleerd door de inwoners van de wijken.

Voor wijkwethouder Chakor is het in deze coronatijd lastig ‘haar’ wijkbewoners te spreken te krijgen en te horen welke vragen en wensen ze hebben. Daarom deze oproep haar een brief te schrijven met uw mening over wat de gemeente speciaal voor uw wijk zou moeten doen, of misschien al heel goed doet. Het liefste stuurt u die brief per mail, maar het mag ook een ‘ouderwetse’ brief zijn.  De verschillende vragen, opvattingen en wensen zullen in overleg met Henk Kosmeijer, gebiedsmanager Zuid, worden gebundeld.

Er zal zeker ook een reactie op de brieven komen. Op welke manier dat kan is vanzelfsprekend nog niet precies te zeggen. Het liefst zou dat vanzelfsprekend live gebeuren op een bijeenkomst in De Semmelstee, maar …… wie weet wanneer? Misschien is een zoommeeting mogelijk met een aantal briefschrijvers. In elk geval zullen we in de juni-editie van De Zuidwester verslag doen van wat u Glimina Chakor heeft gemeld en zal er een eerste reactie van haar zijn.

Stuur uw brief aan: redactie@dezuidwesterkrant.nl. Wij sturen uw brief door.

Updated: 29 maart 2021 — 10:35

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *