Reactie op het Voorontwerp bestemmingsplan Noordoosthoek Hoornsemeer

Meer dan honderd bewoners van de wijk Hoornse Meer, verenigd in en rond de Werkgroep Noordoosthoek Groen!, hebben de gemeente Groningen laten weten dat ze tegen dit bestemmingsplan zijn.

Ze willen dat het groene, rustige karakter behouden blijft en vrezen voor aantasting van de natuur nu en op langere termijn. Ze vinden dat er al genoeg horeca rond het meer is en vrezen verder voor extra verkeers- en parkeeroverlast. Ook vinden ze dat de wijk eerder en beter had moeten worden betrokken bij de discussie over het gebied.   De Werkgroep heeft vandaag een uitgebreide, gedetailleerd onderbouwde reactie aan het college van B&W gestuurd. De Werkgroep concludeert dat het Voorontwerp, opgesteld op basis van een niet openbaar gemaakte overeenkomst tussen Hampshire en gemeente, alleen maar gericht is op een betere exploitatie van het Hampshire hotel. Het plan is bovendien in strijd met het beleid van zowel rijk, gemeente, provincie als Meerschap. Zij vraagt B&W het Voorontwerp in te trekken. De Werkgroep is niettemin te allen tijde bereid tot constructief overleg.

Reactie op voorontwerp bp noordoosthoek, 7 jan 2015

Updated: 9 januari 2015 — 14:30

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *