Parkeerbeleid Groningen

De gemeente Groningen wil een aantal nieuwe parkeermaatregelen nemen om de huidige en toekomstige parkeerdruk te verlagen. Daarnaast willen zij met deze maatregelen wijkvreemd parkeren tegengaan.

De gemeente wil graag horen van of er ongewenste effecten van de parkeermaatregelen zijn vergeten. Of er zaken over het hoofd zijn gezien? Wat zijn de gevolgen voor de wijk? Dit mogen positieve en negatieve punten zijn.
Tijdens het ontwikkelen van de parkeermaatregelen, probeert de gemeente alle belangen van de inwoners en ondernemers mee te nemen. Deze belangen wegen ze zo goed mogelijk tegen elkaar af om te komen tot een passende oplossing voor iedereen. In de bijlage staan alle maatregelen beschreven. Specifiek voor het Hoornse Meer is dit punt 3 in de bijlage. Het Hoornse Meer is onderdeel van een pilot met een 4e zone en daar geldt geen betaald parkeren op zaterdag.
Hoe kunt u reageren?
U kunt reageren t/m 2 mei 2024 door te mailen naar parkeerbeleid@groningen.nl. Noem bij het onderwerp ‘Nieuwe parkeermaatregelen’. Wilt u liever per brief reageren? Dan kan deze brief naar gemeente Groningen, postbus 30026, 9700
RM Groningen.

240327-Brief wijkverenigingen-v2.0

Updated: 9 april 2024 — 12:10

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *