Opstartbijdrage helpt energie-initiatieven verder

Vanaf 15 september kunnen groepen inwoners en lokale bedrijven in het aardbevingsgebied een opstartbijdrage aanvragen voor hun lokale energieproject. Een bijdrage voor bijvoorbeeld een haalbaarheidsstudie, een ledenwervingscampagne of het oprichten van een coöperatie. Aanvragen kunnen worden ingediend bij het Servicepunt Lokale Energie Voorwaarts van de Natuur en Milieufederatie Groningen en Groninger Dorpen.

De komende jaren wordt 400.000 euro ingezet om startende energie-initiatieven in de negen aardbevingsgemeenten een duwtje in de rug te geven. Dit is nodig omdat het veel initiatieven ontbreekt aan budget om een project daadwerkelijk van de grond te krijgen. Met de bijdrage wordt deze drempel weggenomen. Zo kunnen nog meer mensen aan de slag met energiebesparing en duurzame energieopwekking in hun dorp.

Initiatiefnemers kunnen maximaal 10.000 euro aanvragen voor hun eerste activiteiten en opstartkosten. Ook groepen die al iets langer bezig zijn kunnen hiervan gebruikmaken. Heeft u een idee? Het Servicepunt Lokale Energie Voorwaarts helpt u graag bij het opstellen en indienen van uw plan. Alle informatie over de opstartbijdrage is te vinden op www.ServicepuntLEV.nl. De eerste belangstellenden hebben zich inmiddels al voor een bijdrage gemeld!

Ambitie: dekkend netwerk Samen met alle betrokkenen werken we uiteindelijk aan een dekkend netwerk van energie-initiatieven, zodat alle bewoners in het aardbevingsgebied de mogelijkheid hebben zich bij een initiatief aan te sluiten.

Programma Lokale Energietransitie De bijdrage van 400.000 komt uit het programma Lokale Energietransitie. Vanuit het leefbaarheidsprogramma Kansrijk Groningen heeft de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) vijf miljoen euro beschikbaar gesteld om het Programma Lokale Energietransitie uit te voeren in de negen aardbevingsgemeenten. Het programma wordt uitgevoerd door de Natuur en Milieufederatie Groningen, Groninger Energie Koepel, Grunneger Power en de Provincie Groningen. Met het programma worden lokale energie-initiatieven geënthousiasmeerd en ondersteund, met als doel de energietransitie te versnellen.

Kansrijk Groningen Het Programma Lokale Energietransitie maakt deel uit van Kansrijk Groningen. Dit is de overkoepelende naam voor alle programma’s die opgesteld zijn door maatschappelijke organisaties, overheden en NAM om de leefbaarheid in Groningen te versterken en kansen te creëren. De coördinatie van Kansrijk Groningen ligt bij de NCG. Het programma wordt gefinancierd door NAM. Meer informatie is te vinden op www.kansrijkgroningen.nl

Updated: 16 september 2016 — 13:32

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *