Minicontainer oud papier

Eén dezer dagen stuurt de gemeente een brief naar circa 8.500 woningen waarin gemeld wordt dat we van plan zijn om papiermini’s te gaan uitzetten (aparte minicontainer t.b.v.  inzameling aan huis van oud papier).

Eerder (periode 2010 – 2012) zijn  al papiermini’s uitgezet in de wijken Engelbert/Middelbert, Ruischerbrug, Buitenhof/Peizerweg, Gravenburg, Ruskenveen en Reitdiep. De ervaringen daarmee zijn goed. Er wordt sindsdien meer papier gescheiden ingezameld, bewoners zijn tevreden over het gebruik van de papiermini, het gebruik van de mini’s vergemakkelijkt de inzameling voor de inzamelaars, meer geld voor inzamelaars e.d.

 

De containers worden uitgezet in de periode tussen 10 februari en 7 maart.

Bewoners kunnen het tot 5 februari melden indien ze geen papiermini bij huis willen.

Updated: 1 mei 2014 — 18:33

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *