Input taken basisbaan Corpus den Hoorn

Geachte allen,

Binnenkort start de gemeente Groningen met het experiment basisbaan in Corpus den Hoorn. Uw suggesties zijn van harte welkom.

Basisbaan

Met de basisbaan wil de gemeente Groningen extra werkgelegenheid creëren voor inwoners voor wie een betaalde baan niet haalbaar is. Zij gaan taken uitvoeren die positief bijdragen aan de leefbaarheid in de wijken en dorpen van de gemeente Groningen.

Via onderstaande links vindt u twee filmpjes waarin de basisbaan eenvoudig wordt uitgelegd.

Het eerste filmpje is bedoeld voor de kandidaat. Het tweede filmpje geeft een toelichting op de taken die de kandidaat kan uitvoeren. Deze taken kunnen door u worden ingebracht.

Inventarisatie taken

Voor het samenstellen van een takenpakket hebben wij uw hulp nodig. U weet immers het beste wat er nodig is en wat er leeft in uw wijk. Wij vragen u daarom om ons ideeën en suggesties te sturen van mogelijke taken in uw wijk.

Deze taken moeten aan een aantal voorwaarden voldoen, namelijk:

  • de taken moeten een positieve bijdrage leveren aan de leefbaarheid van de wijk of het dorp;
  • de taken mogen op het moment nog niet uitgevoerd worden;
  • er mag geen vorm van financiering tegenover staan;
  • zij mogen geen regulier werk vervangen;
  • de taken moeten geschikt zijn voor mensen die veelal langdurig werkloos zijn en begeleiding nodig hebben om taken uit te voeren.

Lever uw ideeën in voor 1 augustus.

Wij vragen u uw suggesties en ideeën over het takenpakket in uw wijk voor 1 augustus te mailen naar basisbaan@groningen.nl.

Als u vragen heeft kunt u deze ook naar dit e-mailadres sturen.

Het vervolg

Zodra we alle suggesties hebben ontvangen, stellen we een takenpakket samen. Daarna gaan we op zoek naar een geschikte kandidaat om de taken in de wijk uit te voeren.

In verband met het Coronavirus werken we volgens de richtlijnen van het RIVM. We kunnen daarom nog niet aangeven wanneer de kandidaat kan beginnen met de werkzaamheden. Ons streven is om hier vanaf september mee te starten.

Alvast hartelijk dank voor uw reactie en uw medewerking.

Met vriendelijke groet,

Gilda van Dijk

Projectleider Basisbaan

Gemeente Groningen

Updated: 14 juli 2020 — 10:50

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *