Hebt u een Awbz-indicatie begeleiding?

In 2015 verandert er veel in de zorg. Krijgt u op dit moment ondersteuning vanuit de Algemene wet bijzondere ziektekosten (Awbz)?

Dan wordt dat nu nog door het Rijk geregeld. Vanaf 2015 regelt de gemeente Groningen deze ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). 

Om wie gaat het?

Hebt u individuele begeleiding, dagbesteding of dagopvang vanuit de Awbz? En is uw indicatie nog geldig in 2015? Dan is onderstaande informatie voor u belangrijk.

Uw indicatie in 2015

  • Verloopt uw indicatie in 2015? Dan houdt u in 2015 recht op deze ondersteuning tot die datum. Na die datum hebt u een indicatie nodig van de gemeente.
  • Verloopt uw indicatie na 2015? Dan houdt u heel 2015 recht op deze ondersteuning.
  • Vóór 1 januari 2016 zal de gemeente samen met u kijken welke ondersteuning u nodig hebt.

Wat moet u doen?

  • Loopt uw indicatie af vóór 15 februari 2015? Neem dan vóór 31 december 2014 contact op met het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Dit is nodig om de nieuwe indicatie goed te laten aansluiten op uw huidige indicatie. Het CIZ is bereikbaar tijdens kantooruren, telefoonnummer 088 789 11 10.
  • Loopt uw indicatie af tussen 15 februari 2015 en 31 december 2015? Dan hoeft u zelf niets te doen. Een consulent van de gemeente Groningen neemt contact met u op over het vervolg. Dit gebeurt ongeveer acht weken voordat uw indicatie afloopt.
  • Loopt uw indicatie af ná 1 januari 2016? Ook dan hoeft u niets te doen. Vóór 31 december 2015 nemen de gemeente contact met u op.

Brief

Op 21 november 2014 heeft de gemeente Groningen alle mensen met een dergelijke indicatie die bij haar bekend zijn, hierover geïnformeerd. Hebt u een indicatie voor individuele begeleiding, dagbesteding of dagopvang vanuit de Awbz en hebt u geen brief ontvangen? Neemt u dan vóór 31 december van dit jaar contact op met het Zorgloket. Dit kan tijdens kantooruren via telefoonnummer (050) 367 42 00.

Updated: 4 december 2014 — 19:35

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *