Groningen kiest eerste Groene Burgemeester van Nederland

De gemeente Groningen heeft sinds de Dag van de Duurzaamheid een ‘Groene Burgemeester’ voor klimaatadaptatie: de stad-Groningse organisatieadviseur Peter Bootsma. Dat werd afgelopen vrijdag
bekendgemaakt door wethouder Glimina Chakor (GL) tijdens het evenement Fossielvrije Weken. Aan de verkiezing deden zes kandidaten mee.

De Groene Burgemeester is een onbezoldigde ambassadeursfunctie. De Groene Burgemeester wordt aanspreekpunt en steunpunt voor Groningers die hun leefomgeving groener en de natuur in de gemeente sterker willen maken. Hierdoor is de gemeente beter voorbereid op het veranderende klimaat. De verkiezing en titel zijn onderdeel van een brede campagne rond klimaatadaptatie.
Bootsma (61) is zelfstandig adviseur en voorzitter van de vereniging Noorden Duurzaam. Hij gaat de nieuwe functie zelf vorm en inhoud geven: “Er is in Groningen al veel voorwerk verricht. We weten al
precies waar het te warm wordt, welke straten kunnen onderlopen, welke bomen het moeilijk krijgen. Maar de verbinding met de burgers, de scholen, de bedrijven etc. moet nog beter. Daar wil ik me op
richten: steun voor de initiatieven van onderop, projecten voor het onderwijs, en brede samenwerking voor grootschalige acties. Dus bijvoorbeeld dat iedereen straks weet wat Steenbreek is, dat scholen
hun toiletten spoelen met regenwater en dat de zwarte daken op de bedrijventerreinen wit worden.”
Vanuit wijkraden is inmiddels instemmend gereageerd op de uitnodiging van Bootsma om per wijk een ‘Groene Wijkwethouder’ aan te wijzen voor verbinding met de Groene Burgemeester. Ook vanuit de wetenschap is belangstelling voor zijn voorstel om een lokale variant van VN-klimaatpanel IPCC te beginnen. De Groene Burgemeester is te bereiken via de website www.groeneburgemeester.nl.

Samenwerking
De Groene Burgemeester is een samenwerking tussen MSLW en Klimaatadaptatie Groningen. Klimaatadaptatie Groningen is geïnitieerd door het Akkoord van Groningen en het Global Center on Adaptation, in samenwerking met het Nationaal Programma Groningen. Ze stimuleert
bewustwording en actie rondom klimaatadaptatie. In dit kader wordt van dinsdag 19 t/m maandag 25 januari 2021 de Klimaatadaptatieweek Groningen georganiseerd en worden in de aanloop en tijdens deze week initiatieven en activiteiten opgezet in Stad en provincie.

Updated: 15 oktober 2020 — 14:17

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *