De zorg in Groningen verandert

Ons dagelijks leven: school, werk, kinderen opvoeden, zorgen voor familie en bekenden, sporten, leuke dingen doen. De meeste mensen doen dat op eigen kracht en regelen het zelf.  Toch heeft iedereen voor korte of langere tijd wel eens hulp en ondersteuning nodig.

Sommigen hebben blijvend hulp nodig. Bijvoorbeeld door ouderdom, werkloosheid, het hebben van schulden, opvoedingsproblemen, ziek zijn  of andere beperkingen.

Een deel  van deze hulp werd tot nu toe geregeld door de landelijke overheid of provincies. Dat verandert per  1 januari 2015. Vanaf die datum  worden een aantal nieuwe wetten van kracht: de Jeugdwet, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015 en de Participatiewet. Hierdoor komen er veel (nieuwe) taken bij de gemeente Groningen te liggen. Dit gebeurt om de zorg en ondersteuning dichterbij de mensen te brengen en duidelijker en eenvoudiger te maken. Maar het moet ook  met  minder geld gedaan worden. De gemeente Groningen heeft hiervoor een plan opgesteld.

Wat betekent dit voor u?  Wat verandert er?

Op http://gemeente.groningen.nl/wmo zetten we de informatie voor u op een rij. De komende maanden zullen we u blijven informeren over de veranderingen.

Updated: 6 oktober 2014 — 10:52

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *