Advies wijkorganisatie Hoornse Meer inzake uitbreidingsplannen Hampshire hotel

Sinds begin 2014 zijn wij (stichting Meer Hoornse Meer) als wijkorganisatie betroken bij de uitbreidingsplannen van het Hampshire hotel in de noordoosthoek van het Hoornse Meer.

Zoals te verwachten zijn er bij dit plan voor- en tegenstanders.

Argumenten voor:

 1. Stimulering werkgelegenheid.
 2. Ontsluiting van het gebied
 3. Vergroting recreatieve mogelijkheden van het gebied 

Argumenten tegen:

 • Verkeersoverlast 

De toegangsweg naar het Hampshire zorgt al jaren voor onveilige verkeerssituaties bij de aansluiting naar Laan Corpus den Hoorn. Vanuit Corpus den Hoorn is deze vraag al vele malen gesteld tijdens de stadsdeel overleggen. Uiteindelijk is hier niets uit gekomen.

Met de toename van het aantal bezoekers richting Hampshire zal deze onveiligheid alleen maar toenemen. 

 • Parkeeroverlast 

Het aantal parkeerplaatsen bij het Hampshire blijft identiek, terwijl het aantal bezoekers stijgt. De parkeerplaats van het Hampshire is nu al regelmatig geheel bezet. De kans bestaat dat auto’s dan in naburige straten van de wijk worden geparkeerd. 

 • Geluidsoverlast 

Vooral het drijvend paviljoen geeft een aantal wijkbewoners zorgen. De wijk Hoornse Meer heeft natuurlijk al ervaring met de geluidsoverlast van Kaap Hoorn. Uiteindelijk zijn daar via de gemeente Haren goede afspraken over gemaakt.

Tijdens het overleg van 1 juli is ons door de heer Paul Corzaan (projectmanager ruimtelijke Ontwikkeling en Uitvoering gemeente Groningen) verzekerd dat het paviljoen in het bestemmingsplan een restaurantsfunctie heeft met een maximum van 70 personen. Deze vermelding in het bestemmingsplan zal een groot deel van de zorgen wegnemen. 

 • Ecologische nadelen 

Een groot deel van het plangebied bestaat uit water dat momenteel een rustige uithoek van het meer is. Het gebied heeft zich ontwikkeld tot een kraamkamer voor de vissen van het Paterswoldse- en Hoornse Meer. Door de plannen zal de paaifunctie verdwijnen: de ondiepte zal waarschijnlijk verdwijnen en hetzelfde geldt voor de kenmerkende rust doordat er veel heen en weer gevaren zal worden tussen de nieuwe aanlegsteigers bij het terras en de rest van het meer.

In het bosgebied achter de J. den Uylstraat leven vele speciale dieren. De koekoek nestelt er, net zoals de sperwer, de ijsvogel, goudvinken en boomklevers.

Tevens zijn er bijzondere trekkers, zoals de appelvink, de koperwiek, de houtsnip, kramsvogels, de bosuil en de waterral. De grote bonte specht nestelt in de bomen op het Hampshire terrein.

Het is helaas de bedoeling dat veel van deze bomen gekapt gaan worden om plaats te maken voor sierbomen.

In het huidige plan blijft het hondenlosloopgebied identiek. Dat is voor de vele hondenbezitters in de omringende wijken zeer belangrijk.

Wij zijn als wijkorganisatie zeer benieuwd naar het uiteindelijke ecologische plan. 

Samenvatting

De uitbreidingsplannen van het Hampshire zijn begrijpelijk. Evenals een aantal zorgen van de wijkbewoners. Deze plannen hebben immers directe invloed op hun nabije leefomgeving. Een relatief rustig gebied wordt getransformeerd naar een toeristische attractie.

Wij nemen aan dat de gemeente met deze zorgen in het bestemmingsplan rekening houdt. 

Natuurlijk blijven wij als wijkorganisatie graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. 

Met vriendelijke groet,

Elly Hohé

Voorzitter stichting Meer Hoornse Meer

Tel: 050 526 5145

info@meerhoornsemeer.nl

www.meerhoornsemeer.nl

Updated: 20 september 2014 — 15:47

1 Comment

Add a Comment
 1. De weg naar het Hampshire hotel vanaf de Laan Corpus den Hoorn is een 30 km weg.

  Er wordt heen en weer echter gesjeesd op deze weg en niet alleen door taxi’s, waardoor frequent gevaarlijke situaties ontstaan bij het fietspad dat deze weg doorsnijdt.
  Maar daarnaast ook, doordat een stoep of een rijwielpad en meerdere verkeersdrempels op cruciale plaatsen, volledig ontbreken.

  Bij Legters en de heer AJ. Postma is de aanpassing van deze aanvoerroute op geen enkel moment meegenomen in de ontwikkeling van het plan, zoals ze zelf als eerste toegaven…….
  Ook nu nog is er geen enkele concrete toezegging gedaan over de aankleding van deze weg zodat nog steeds de veiligheid voor alle weggebruikers, bijv. óók de lopende hotelgasten, niet gegarandeerd is in de toekomst.

  Legters cs. zegt dat iedere persoon met een ingebracht bezwaar, een uitnodiging heeft ontvangen voor eengesprek, waar vervolgens geen gehoor aan is gegeven.
  Comité Onland = bewoners huizen Hoornsedijk, heeft echter nooit en te nimmer een dergelijke uitnodiging ontvangen…. Tot op de dag van vandaag wachten we daarop overigens.

  Ik wijs er ook nog op dat mbt. de andere aanvoerroute: de Hoornse Dijk, de gemeente Groningen ongeveer 10 jaar geleden de noordkant van de Dijk voor auto verkeer volledig heeft afgesloten. Argumentatie destijds: op de Dijk moeten zo min mogelijk auto’s komen…….??????

  Annemiek Piscaer namens Comité Onland

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *