Actiegroep opgericht uit vrees voor overlast evenementen Stadspark

GRONINGEN | Verheugd geven wij hierbij kennis van het ontstaan van de actiegroep Stadspark Natuurlijk! Deze actiegroep is opgericht om de inwoners inspraak te garanderen bij de onlangs onthulde plannen voor het veelvuldig houden van grote evenementen en popconcerten in het Stadspark. Deze plannen hebben tot grote onrust bij omwonenden en natuurliefhebbers geleid.

Op 9 september besloot de gemeenteraad van Groningen dat de Drafbaan plaats moet maken voor een festivalterrein met plek voor 65.000 bezoekers. Buurtbewoners vrezen ernstige overlast van de grootschalige evenementen die ’s zomers mogelijk ieder weekend zullen plaatsvinden. Natuurliefhebbers vrezen voor blijvende schade aan flora en fauna van het Stadspark.
In de huidige plannen wordt voorbijgegaan aan de bezwaren van een grote groep inwoners. Daarom wil Stadspark Natuurlijk! inspraak krijgen in de voornemens van de gemeente.

Drie zaken zijn daarin essentieel:

– Dat de omwonenden serieuze inspraak krijgen bij deze plannen;
– Dat er in deze plannen terdege rekening wordt gehouden met de nadelige effecten op de natuur en de    rust in het Stadspark;
– Dat er serieus wordt gekeken naar alternatieven voor de op 9 september j.l. gepresenteerde plannen.

Door op een constructieve manier mee te denken wil Stadspark Natuurlijk! bereiken dat de leefbaarheid in de omringende wijken niet wordt aangetast en dat de zo gewaardeerde rust en het karakter van het groene Stadspark, het Pronkjewail van de stad Groningen, gewaarborgd blijft.
Stadspark Natuurlijk! is per mail te bereiken op: stadspark.natuurlijk@gmail.com
Contactpersoon: Lucy Pijttersen, telefoonnummer op aanvraag.

Updated: 25 september 2020 — 13:12

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *