Home

Onze stichting heeft zich ten doel gesteld om de mensen in de wijken rond het Hoornse Meer te betrekken bij een aantal verschillende activiteiten. Want sociale samenhang laat een wijk ook pas echt leven.

Deze activiteiten beslaan een breed scala op het gebied van sport, ontspanning en cultuur. Een aantal activiteiten blijft jaarlijks terugkomen, zoals de vrijmarkt op Koningsdag, de Kunstmarkt Hoornse Meer, het Sinterklaasfeest en de Kerstmarkt.

Deze site geeft actuele informatie over de activiteiten in de wijken en dient als communicatie- en informatieplatform voor alle wijkbewoners. Alle wijkbewoners blijven we ook informeren via onze flyer, die 3x per jaar wordt verspreid.

U vindt ons ook op Facebook

Mocht u voor een van de activiteiten interesse hebben, dan kunt u zich via de contactpersoon of het daarbij behorende e-mail adres verder laten informeren.

Natuurlijk kunt u ook rechtstreeks naar ons mailen of bellen.

We wensen u veel plezier met het doorbladeren van deze site en kijken uit naar uw reacties!

6 juli 2024

Elly Hohé
voorzitter stichting Méér Hoornse Meer