Categorie: Wijk nieuws

Workshop “Krijg de klanten die je verdient”!

Wij nodigen je van harte uit voor de interessante workshop “Krijg de klanten die je verdient”!
Deze workshop organiseren WIJ samen met Onderneem ’t en WIJ de Rivierenbuurt op maandagavond 17 september om 19.30 uur in de WIJ-entree in het Menno Lutter.

Als je nog ZZP-ers uit de Hoornse Meer, Piccardthof, Corpus den Hoorn of het werkgebied Rivierenbuurt kent, wil je ze dan hierop attenderen?
Alvast bedankt.

WIJ Corpus den Hoorn
Menno Lutter
Paterswoldseweg 267
9728 AC Groningen
06 25 63 40 48 / 050 367 74 50 (kantoor)
petra.mens@wij.groningen.nl
Werkdagen: dinsdag t/m donderdag

flyer workshop corpus den hoorn

Wall House weekenden

Evenals vorig jaar presenteert Groninger Museum: Wall House Weekenden. Een bezoek aan deze architectonische parel is een attractie op zich. Daarbij zorgen nieuwe tentoonstellingen en activiteiten wederom voor een aantrekkelijk programma.
Van 31 maart t/m zondag 28 oktober is Wall House #2 elke zaterdag en zondag van 12.00 tot 17.00 uur open voor publiek. De toegang is gratis.
Actuele informatie vindt u op de website  http://groningermuseum.nl/wallhouse

 

Hondenspeeltuin Hoornse Meer

Hoornsemeer, een prachtige woonwijk, ruim opgezet met veel groen en aan de zuidkant begrensd door Hoornseplas en Paterswoldsemeer. Een wijk met veel groen en recreatiemogelijkheden, een wijk waar je met genoegen woont.

Is dan alles in onze wijk prima voor elkaar? Nou nee, niet helemaal. Aan de oostkant van de Den Uylstraat is een groenzone die voor een groot deel bestemd is voor recreatieve doeleinden; een skatebaan, een basketbalveld, een voetbalveld en een honden-losloop-gebied. Niks mis mee, past precies in het bestemmingsplan. Maar wat heb je aan een honden-losloop-gebied als dat niet toegankelijk is?

(meer…)

Viering oud en nieuw

Geachte heer, mevrouw,

Binnenkort vieren we weer Oud en Nieuw. Voor veel mensen is de jaarwisseling een gezellig en vrolijk feest. Maar op sommige plekken is het onrustig en ervaren mensen overlast. Ook in het Hoornse Meer was het de afgelopen jaren onrustig tijdens de jaarwisseling. Veel bewoners willen dit niet meer.

(meer…)

Vrijwilligers gezocht voor de hondenspeeltuin

Via een van onze wijkbewoners kreeg de stichting een hele leuke mail over de realisatie van een omheinde hondenspeeltuin in het Hoornse Meer. De honden kunnen er veilig met elkaar spelen en de baasjes kunnen daar gezellig met elkaar van genieten.

Wij hebben contact gezocht met de gemeente en zij reageerden enthousiast op dit initiatief. De locatie wordt waarschijnlijk het hondenlosloopveld achter de skatebaan aan de J. den Uylstraat. Via innovatiewerkplaats Helpman/de Wijert zal het project worden ontworpen, gebouwd en onderhouden. Deze werkplaats is een samenwerkingsverband tussen diverse scholen, de gemeente Groningen en bewoners.

De eerste stap is het oprichten van een werkgroep van circa 3 wijkbewoners die het project van ontwerp tot realisatie willen begeleiden. Lijkt het u iets of wilt u meer informatie, mail info@meerhoornsemeer.nl of bel met Elly Hohé 050 5265 145.

Participatie café Nijestee op 7 september in de Semmelstee

De Participatieraad is er voor de huurders van Nijestee en overlegt met Nijestee over zaken die voor huurders van belang zijn. Denk hierbij aan de begroting, huurverhoging en de dienstverlening van Nijestee. Om dit goed te kunnen doen laten wij ons adviseren door BewonersAdviesGroepen (BAG). Naast de BAG’s willen wij meer in gesprek met huurders van Nijestee. Daarom organiseren wij het Participatiecafé.

(meer…)

Uitnodiging Stadjer Klimaattop 19 mei in de Watertoren

De gemeente Groningen nodigt u van harte uit voor de Stadjer Klimaattop op 19 mei 2016. De klimaattop is speciaal voor Stadjers die binnen hun wijk al actief zijn op het gebied van energie en duurzaamheid, of graag actief willen worden.  De vele initiatieven van Stadjers zijn hard nodig om onze stad duurzaam te maken op weg naar een energieneutraal Groningen in 2035. Onderwerp van de klimaattop is dan ook: Samen de volgende stap zetten!

  (meer…)

Uitnodiging deelname Borgschouw

Sinds enkele jaren onderhoudt de gemeente Groningen de openbare ruimte aan de hand van het BORG, het ‘Beheerplan Openbare Ruimte Groningen’. In dit beheerplan zijn de kwaliteitseisen vastgelegd waar de verschillende elementen van de openbare ruimte aan horen te voldoen. Stadsbeheer stemt de planning en werkzaamheden af op het BORG.

(meer…)

NL Doet in buurtboomgaard Hoornse Meer

buurtboomgaard

Het begint al een traditie te worden: NL Doet in buurtboomgaard Hoornse Meer. Op zaterdagmiddag 12 maart gingen zo’n 20 volwassen buurtgenoten en 14 kinderen aan de slag in de boomgaard. Onder een stralende lentezon hebben we onkruid gewied, compost verspreid en nieuwe bramen- en frambozenstruiken geplant. Bij de thee kon iedereen genieten van heerlijke home-made vruchtencake, uiteraard van eigen oogst uit de boomgaard. Laat nu  de lente maar komen, de boomgaard is er klaar voor!

Lijkt het jou ook leuk om mee te helpen in  de boomgaard? Mail naar buurtboomgaardinhoornsemeer@gmail.com